Czech Republic
   
Include All CSL Behring Country Sites

Healthcare Professionals

Vstoupili jste do veřejně přístupné oblasti, která obsahuje informace o všech přípravcích společnosti CSL Behring registrovaných v České republice. Povinnost zřídit tuto "Veřejně přístupnou odbornou informační službu - VPOIS" vyplývá ze Zákona č. 378/2007 Sb. § 33 odst. 3 písm. g) bod 1.

KATEGORIE
NÁZEV PRODUKTU
ÚČINNÁ LÁTKA
POPIS PRODUKTU
Coagulation IDELVION 1000 IU prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok
rekombinantní faktor FIX (INN: albutrepenonacogum alfa).
Idelvion (albutrepenonacogum alfa) je purifikovaný protein produkovaný rekombinantní DNA technologií, vytvořený genetickou fúzí rekombinantního albuminu s rekombinantním koagulačním faktorem IX.
AFSTYLA 1000 IU prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok
rekombinantní faktor FVIII (INN: lonoctocogum alfa).
Přípravek AFSTYLA je rekombinantní jednořetězcový lidský faktor VIII produkovaný v buňkách vaječníků čínského křečka (CHO). Jedná se o konstrukt, z něhož byla odstraněna podstatná část Bdomény, vyskytující se v přirozeném faktoru VIII s úplnou délkou, a 4 aminokyseliny sousedící kyselé domény a3 (aminokyseliny od 765 do 1652 plné délky faktoru VIII) byly odstraněny.
Voncento 250 IU FVIII/ 600 IU VWF (5 ml rozpouštědlo) prášek a rozpouštědlo pro injekční/infuzní roztok
lidský plazmaticky koagulační faktor VIII a VWF
Jedna injekční lahvička obsahuje nominálně: - Factor VIII coagulationis humanus 250 IU* (lidský koagulační faktor VIII** (FVIII)) - Factor von Willebrand humanus 600 IU*** (lidský von Willebrandův faktor** (VWF)) Po rekonstituci v 5 ml roztok obsahuje 50 IU/ml lidského koagulačního faktoru VIII a 120 IU/ml lidského von Willebrandova faktoru.
Haemate®P
Lidský koagulační faktor VIII/von Willebrand faktor komplexu
prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem
Mononine®
Lidský koagulační faktor IX
prášek pro přípravu injekčního, nebo infuzního roztoku s rozpouštědlem
  Beriate
Lidský koagulační faktor VIII
Prášek a rozpouštědlo pro injekční nebo infuzní roztok. Bílý prášek a čiré, bezbarvé rozpouštědlo pro přípravu injekčního/infuzního roztoku.
Immunology Berinert®
inhibitor lidské C1 esterázy
prášek pro přípravu injekčního, nebo infuzního roztoku s rozpouštědlem
  Hizentra®
Normální lidský imunoglobulin, SClg
injekční roztok k subkutánnímu podání
  Privigen®
Normální lidský imunoglobulin, Ivlg
infuzní roztok. Roztok: je čirý nebo slabě opalescentní až bleděžlutý. Privigen je izotonický s osmolalitou 320 mosmol/kg
  Rhophylac®
Lidský anti-D imunoglobulin
injekční roztok v předplněné injekční stříkačce Intenzivní péče
Critical Care Human Albumin CSL Behring 200 g/l
lidský albumin
Human Albumin CSL Behring 200 g/l je roztok obsahující 200 g/l celkové bílkoviny, z které nejméně 96% je lidský albumin (albumini humani solutio).
Roztok lidského albuminu
Alburex 20 je roztok obsahující 200 g/l celkové bílkoviny, z níž alespoň 96% je lidský albumin. Alburex 20 je hyperonkotická v porovnání s normální plazmou.
Lidský fibrinogen
bílý prášek pro přípravu infuzního roztoku s rozpouštědlem (po zředění vodou na injekci)
  Beriplex 500 IU, prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok
Lidský protrombinový komplex
Prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok. Bílý nebo mírně zbarvený prášek nebo drobivá pevná látka.
Lidský antithrombin III koncentrát
prášek pro přípravu injekčního/infuzního roztoku s rozpouštědlem. Suchá substance: bílý, jemný prášek. Rozpuštědlo:čirý, bezbarvý roztok.
Specialty Products
Lidský inhibitor alfa-1 proteinase
Prášek a rozpouštědlo pro infuzní roztok. Přípravek Respreeza je indikován k udržovací léčbě, která má zpomalit progresi emfyzému u dospělých se zdokumentovaným těžkým deficitem inhibitoru alfa1-proteáz (např. genotypy PiZZ, PiZ(null), Pi(null, null), PiSZ).