Skip to main content
)

Bezpečnost a výroba

Bezpečnost a výroba

Závazek ke kvalitě a bezpečnosti

Každý den ve společnosti CSL Behring pracujeme tak, jako by v naší práci šlo o život. Ono totiž skutečně jde. Začíná to molekulami, které naši vědci studují, testují a vyvíjejí z nich léčiva, pokračuje to výrobním procesem a následnou přepravou a skladováním našich léků a končí v těle našich pacientů, jimž naše léčiva pomáhají žít naplněnější a delší životy.

Naším závazkem je vyrábět vysoce kvalitní, bezpečné a účinné léky. Znamená to pro nás, že každý krok výrobního procesu musí splňovat nebo převyšovat nejpřísnější mezinárodní normy na bezpečnost přípravků v souladu s požadavky regulačních orgánů na celém světě. Naše odhodlání vyrábět nejkvalitnější produkty je dobře známé jak v našem oboru, tak ve všech komunitách pacientů, kterým sloužíme. Ať už jde o léčiva derivovaná z plazmy nebo rekombinantní přípravky, CSL Behring zajišťuje kvalitu a bezpečnost svých léčiv výběrem nejkvalitnějších výchozích látek, testováním v různých fázích, začleněním mnoha kroků redukce patogenů do výrobních procesů, dodržováním správné výrobní praxe podle nejnovějších regulačních pokynů (cGMP) a dohledem prostřednictvím farmakovigilance.