Skip to main content
)

Seznam produktů pro Českou republiku (pro laickou veřejnost)

Seznam produktů registrovaných v České republice

 

Imunologie

 Hizentra® | normální lidský imunoglobulin (SCIg) 
Privigen® | normální lidský imunoglobulin, Ivlg
Rhophylac® | lidský anti-D imunoglobulin 
Berinert® | inhibitor lidské C1 

Hematologie

IDELVION® | prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok | rekombinantní faktor FIX (INN: albutrepenonacogum alfa)
AFSTYLA® | prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok | rekombinantní faktor FVIII (INN: lonoctocogum alfa)
Haemate® P| lidský koagulační faktor VIII/von Willebrand faktor komplexu 

Beriate® | lidský koagulační faktor VIII


Intenzivní medicína a jiné specializované produkty

Human Albumin CSL Behring 200 g/l | lidský albumin
Alburex® | roztok lidského albuminu
Haemocomplettan® P | lidský fibrinogen 
Beriplex®| prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok | lidský protrombinový komplex 
Kybernin-P® | lidský antithrombin III koncentrát
Respreeza® | prášek a rozpouštědlo pro infuzní roztok | lidský inhibitor alfa-1 proteinase