Skip to main content

Prohlášení o přístupnosti

Společnost CSL Behring se zavázala poskytovat webovou stránku přístupnou každému návštěvníkovi bez ohledu na případný hendikep.

Dostupné přizpůsobení
V případě potřeby zvláštního přístupu k určitému obsahu nebo informacím na naší stránce CSL Behring (www.cslbehring.cz), můžete poslat e-mail na info.cz@cslbehring.com nebo zavolat na telefonní číslo 00420 241 416 441 pro specifikaci typu požadované podpory. V takovém případě je třeba uvést e-mailovou adresu nebo telefonní číslo, na kterém vás můžeme zastihnout. V závislosti na povaze žádosti může trvat určitý potřebný čas, než vám společnost CSL Behring pomůže s požadovanou podporou a přiměřeným přizpůsobením.

Technická pomoc
V případě, že máte problémy s přístupem k údajům na naší webové stránce, nebo jiné digitální platformě v souvislosti s vašim zdravotním hendikepem, informujte nás prosím e-mailem na info.cz@cslbehring.com nebo telefonicky na čísle 00420 241 416 441. Ve své žádosti uveďte povahu vašich problémů s přístupem a webovou adresu, u které jste se setkali s problémy.

Zpětná vazba
Neustále zajišťujeme, aby naše služby byly dostupné pro každého, včetně osob se zdravotním hendikepem. Máte-li jakékoli dotazy nebo nápady týkající se služeb podpory dostupnosti ve společnosti CSL Behring, můžete kontaktovat náš tým pro digitální komunikaci e-mailem na adrese webmasterglobal@cslbehring.com nebo telefonicky na čísle 00 1 610-878-4000.