Skip to main content
Vhoďte do zkumavky)

Produkty

Naše výrobky

CSL Behring je specializovaná bioterapeutická společnost s více než stoletou tradicí služby lidem se závažnými onemocněními po celém světě. Bioterapeutika se liší od běžných léčiv založených na chemikáliích v tom, že jsou odvozena
z lidské krevní plazmy nebo se vyrábějí s použitím rekombinantních technologií. Společnost CSL Behring se vyznačuje tím, že poskytuje službu organizaci pacientů s von Willebrandovou chorobou (VWD), hemofilií, primární imunodeficiencí (PID), dědičným angioedémem (HAE), deficitem fibrinogenu, deficitem alfa-1 antitrypsinu a dalšími vzácnými onemocněními. Vyrábíme rovněž bioterapie k prevenci hemolytických onemocnění novorozenců a prevenci či zástavě krvácení v nouzových situacích nebo při plánovaném chirurgickém zákroku.

rodinná turistika v horách

Zlepšování zdraví

Výsledkem úsilí CSL Behring v oblasti výzkumu a vývoje je široké spektrum produktů, které mají trvalý dopad na lidské zdraví po celém světě.

man with cows

Podstatná změna díky jedné léčbě

Přinášíme na trh možnosti léčby vzácných onemocnění, které by jinak možná nevznikly.

boy playing piano

Náš závazek a plnění našeho slibu

Díky našemu odhodlání přinášíme řešení pro nenaplněné potřeby a zlepšujeme to, jak se pacienti cítí.

Portfolio produktů CSL Behring

CSL Behring je biotechnologická společnost, která již více než sto let pomáhá lidem se závažnými onemocněními po celém světě.

Další informace

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u některého z produktů CSL Behring setkáte s jakýmkoli vedlejším účinkem, promluvte si prosím se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou.

Společnost CSL Behring shromažďuje informace o nežádoucích účincích s cílem sledovat bezpečnost produktů a zkoumat, vyhodnocovat a hlásit nežádoucí účinky příslušným regulačním orgánům.

Další informace