Skip to main content
CSL vědecká pracovnice v laboratoři)

Výzkum a vývoj

Výzkum a vývoj CSL na světové úrovni

Celosvětová výzkumná a vývojová společnost CSL je i nadále lídrem v oblasti biotechnologií díky pokroku vysoce kvalitní vědy a technologií, které byly vyvinuty našimi vlastními vysoce kvalifikovanými vědci a prostřednictvím inovativní spolupráce. Organizace využívá své odborné znalosti v oblasti výzkumu a vývoje na našich strategických platformách – frakcionace plazmy; technologie rekombinantních proteinů; buněčná a genová terapie; a technologie vakcín. Díky tomu může CSL vyvíjet a dodávat inovativní léky a vakcíny, které řeší dosud nenaplněné medicínské potřeby, pomáhají předcházet infekčním chorobám, chrání veřejné zdraví a pomáhají pacientům žít plnohodnotný život.

Více se dozvíte v naší sekci Výzkum a Vývoj na CSL