Skip to main content
)

Kariéra

Nabízíme slibnou budoucnost.

Najděte zde i tu svou.

Ať už se stáváte expertem ve svém oboru, přesunujete se v rámci společnosti napříč nebo směrem vzhůru, věříme, že všichni naši lidé směřují ke slibné BUDOUCNOSTI , v níž se naplní jejich individuální profesní ambice a budou inspirováni naší cílevědomou společností a kulturou založenou na hodnotách.

Logo společnosti Forbes

Mezi 50 nejlepšími

CSL byla časopisem Forbes jmenována jedním z 50 nejlepších zaměstnavatelů na světě. Jako hlavní důvody volby uvedli zaměstnanci zaměření společnosti CSL na pacienty a nadšení
z toho, že jsou součástí rostoucí společnosti.

Tisková zpráva se nachází na stránkách CSLBehring.com

Jsme přesvědčeni, že…

... naše kultura založená na hodnotách nám umožňuje naplňovat závazek vůči našim pacientům, partnerům, akcionářům a zaměstnancům.

Jsme…

... jednou ze špičkových biotechnologických společností na světě a objevujeme nadějný potenciál tohoto úžasného odvětví.

Nabízíme…

... Vám příležitosti k vykonávání smysluplné práce, realizaci svého potenciálu a rozvíjení vlastní kariéry.

Man_Women_Binder

Chceme, aby CSL byla odrazem světa kolem nás.

Jako globální organizace se zaměstnanci ve více než 30 zemích podporuje společnost CSL rozmanitost a začlenění. Patří to k naší podstatě. Věříme, že využíváním a ctěním jedinečných schopností, zkušeností i bezpečnostních a výrobních perspektiv našich lidí budeme schopni lépe sloužit našim pacientům.

Přijali jsme soubor zásad, které reflektují náš závazek vůči kultuře rozmanitosti. Tyto zásady jsou v souladu s principy biotechnologické inovační organizace (BIO) v oblasti rozvoje pracovní síly, rozmanitosti a začlenění.

Další informace

Přečtěte si více o tom, jak se v CSL staráme.

Naším zájmem je, aby se Váš dobrý pocit stal prioritou. Je to důležité stejně jako Vy.

Globální akciový plán pro zaměstnance
Nabízíme zaměstnancům příležitost podílet se na vlastnictví, růstu a budoucím úspěchu společnosti CSL.

Flexibilní práce
Naším závazkem je poskytovat pracoviště, které respektuje profesní a osobní život lidí.

Kariéra a rozvoj
Poskytujeme podporu, kterou naši zaměstnanci potřebují k budování slibné BUDOUCNOSTI, kterou si ve společnosti CSL přejí mít.
 
Pomoc při studiu
Pomáháme našim zaměstnancům posilovat jejich schopnosti a dosahovat vlastních profesních ambicí prostřednictvím pomoci při studiu
v souladu se strategickým řízením společnosti CSL.

Globální mobilita
Chápeme, že v zájmu globálního náhledu je někdy zapotřebí roztáhnout křídla. Mezinárodní pracovní zařazení pomáhá zaměstnancům získávat neocenitelné zkušenosti.