Skip to main content
Boy with Bike)

Naši pacienti

Náš závazek k pacientům: jste na prvním místě

Vítejte doma

Pravděpodobně za sebou máte dlouhou cestu, ale nyní jste mezi přáteli. Rozumíme vzácným a závažným onemocněním, protože se na ně specializujeme již desítky let. A jsme zde, abychom Vám pomohli. Díky úzké spolupráci s lidmi, dokážeme rozpoznat a rozvíjet nové inovace řešící nenaplněné zdravotní potřeby. Současně nadále zdokonalujeme naše stávající možnosti léčby nemocí, včetně imunodeficience a autoimunitních onemocnění, dědičných a získaných krvácivých poruch, dědičného angioedému a deficitu alfa-1 antitrypsinu.

Jsme motivováni naším závazkem zachraňovat životy a zlepšovat kvalitu života našich pacientů i jejich rodin. Život se vzácným onemocněním se totiž nikdy netýká jen jediného člověka. Nabízíme podpůrné programy a aktivity a spolupracujeme s organizacemi na ochranu práv pacientů, abychom zlepšili a rozšiřovali vzdělávací a osvětové úsilí. Spolupracujeme také se státními orgány s cílem zajistit pacientům přístup k lékům, které potřebují, aby mohli žít naplno.

Jak Vám můžeme pomoci?

Imunodeficitní a autoimunitní onemocnění

Nabízíme jedno z nejkomplexnějších portfolií vysoce kvalitních, technicky pokročilých imunoglobulinových (Ig) přípravků a jsme předním výrobcem Ig na světě. K dispozici jsou terapie následujících onemocnění:

 • primární imunodeficience
 • chronická zánětlivá demyelinizační polyneuropatie (CIDP)
 • idiopatická trombocytopenická purpura (ITP)
 • sekundární imunodeficience
 • Kawasakiho nemoc (KN)
 • Guillainův-Barrého syndrom (GBS)

Dědičné krvácivé poruchy

Jsme světovým lídrem v oblasti inovativních léčiv pro léčbu krvácivých poruch. Nabízíme nejširší portfolio pro léčbu dědičných krvácivých poruch s více než desítkou koncentrátů koagulačních faktorů derivovaných z plazmy a rekombinantních koagulačních faktorů. K dispozici jsou terapie následujících onemocnění:

 • hemofilie A
 • hemofilie B
 • von Willebrandova choroba
 • nedostatek faktoru XIII
 • nedostatek fibrinogenu
 • nedostatek faktoru X

Hereditární angioedém (HAE)

Nedávno jsme představili celosvětově první subkutánní preventivní léčbu atak hereditárního angioedému (HAE) a současně stále nabízíme intravenózní léčbu inhibitorem C1-esterázy pro léčbu podle potřeby.

Deficit alfa-1 antitrypsinu

Náš inhibitor alfa-1 proteinázy léčí deficit alfa-1 antitrypsinu (AATD) u pacientů s emfyzémem souvisejícím s alfa-1.