Skip to main content
CSL Family

CSL

Společnost CSL a její obchodní jednotky mají zastoupení po celém světě. Níže naleznete nejbližší zastoupení.

CSL.com (Global)

CSL Behring

Společnost CSL Behring je světovým lídrem v oblasti biotechnologií a nabízí širokou škálu rekombinantních a plazmatických přípravků pro vzácná a závažná onemocnění, včetně krvácivých poruch, imunitní nedostatečnosti, dědičného angioedému, neurologických poruch a deficitu alfa -1 antitrypsinu.

CSL Plasma

Společnost CSL Plasma provozuje jednu z největších a nejpropracovanějších sítí pro odběr plazmy na světě s více než 325 sběrnými centry plazmy v USA, Evropě a Číně. Shromážděnou plazmu používá společnost CSL Behring k výrobě a poskytování život zachraňujících terapií lidem ve více než 100 zemích.