Skip to main content

Zpráva společnosti CSL Behring Česká a Slovenská republika ohledně současné epidemii COVID-19

news

Společnost CSL Behring Česká a Slovenská republika si uvědomuje, že epidemie COVID-19 přinesla náročné časy pro nás všechny včetně naší společnosti a jejich zaměstnanců.

Vláda již zavedla řadu preventivních patření, které mají omezit šíření nemoci. Tato opatření  budeme dodržovat, abychom zajistili nejvyšší úroveň ochrany pro nás všechny. Rádi bychom Vás ujistili, že i v tomto náročném období bude CSL Behring Česká republika a Slovensko pokračovat ve svém poslání poskytovat léky pro pacienty se vzácnými a závažnými onemocněními. Při výrobě léčivých přípravků nadále dodržujeme nejvyšší standardy bezpečnosti a kvality. Dodávky našich výrobků probíhají aktuálně bez přerušení. Také jsme zavedli různá opatření k zajištění kontinuity našich poboček v České republice a na Slovensku, abychom udrželi schopnost spolehlivě dodávat výrobky pro záchranu života pacientům, kteří se na ně spoléhají.

 

Rádi bychom v této souvislosti vyjádřili upřímný dík všem zdravotnickým pracovníkům, kteří přímo nebo jinak pomáhají pacientům s COVID-19 a všem z Vás, kdo zabraňujete jeho šíření. Máte-li jakékoli dotazy, neváhejte nás kontaktovat.

V případě dalších dotazů ohledně dostupnosti nebo bezpečnosti nás prosím kontaktujte.

Kontakty:

Mgr. Daniela Garbe Gdovin
Medical Manager CZ&SK
CSL Behring s.r.o.
E-mail: Daniela.GarbeGdovin@cslbehring.com
Tel. +420 720 996 258

Nejčastější otázky a odpovědi

Otázky Odpovědi
Výroba produktů:
Je pravděpodobné, že dojde k jakémukoli negativnímu dopadu, zpoždění nebo snížení objemu výroby - ať už z důvodu omezení práce či zdrojů nebo uzavření závodu?
V důsledku epidemie koronaviru se nepředpokládá žádný dopad na výrobu produktů. Ačkoli CSL Behring využívá zdrojové materiály pocházející z oblastí zasažených koronavirem, robustní zásobovací linky zajišťují, aby tyto zásoby nebyly jediným zdrojem pro výrobu. V současné době se proto neočekává žádný negativní dopad epidemie koronaviru na zajištění výroby produktů v globálním měřítku.
Dostupnost produktů: Je pravděpodobné, že v nadcházejících měsících dojde ke snížení nebo omezení objemu produktů, dodávaných do ČR a na Slovensko? CSLBehringneočekává žádné snížení nebo omezení týkající se objemu produktů dodávaných do ČR a na Slovensko v důsledku epidemiekoronaviru.
Logistika: Očekává se, že dojde k prodlevám či omezením v jakémkoli aspektu dodavatelského řetězce v souvislosti s lodní nebo nákladní dopravou? CSL neočekává žádná zpoždění nebo omezení v našem dodavatelském řetězci v důsledku epidemiekoronaviru.