Skip to main content

PŘEDNÍ CELOSVĚTOVÉ SPOLEČNOSTI, KTERÉ ZPRACOVÁVAJÍ PLAZMU SPOLUPRACUJÍ NA URYCHLENÍ VÝVOJE POTENCIÁLNÍ HYPERIMUNNÍ TERAPIE ONEMOCNĚNÍ COVID-19

Osaka, JAPONSKO a King of Prussia, PA, USA

news

Tisková zpráva

PŘEDNÍ CELOSVĚTOVÉ SPOLEČNOSTI, KTERÉ ZPRACOVÁVAJÍ PLAZMU SPOLUPRACUJÍ NA URYCHLENÍ VÝVOJE POTENCIÁLNÍ HYPERIMUNNÍ TERAPIE ONEMOCNĚNÍ COVID-19

Přední celosvětové společnosti zabývající se zpracováním plazmy navázaly v rámci globálního boje proti onemocnění COVID-19 partnerství s cílem vývoje a dodání hyperimunního imunoglobulinu

Osaka, JAPONSKO a King of Prussia, PA, USA – 6. dubna 2020 – Společnosti Biotest, BPL, LFB a Octapharma se připojily k alianci CSL Behring (ASX:CSL/USOTC:CSLLY) a Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE:4502/NYSE:TAK) s cílem vývoje potenciální terapie získávané z plazmy, určené k léčbě onemocnění COVID-19. Tato aliance ihned zahájí klinický výzkum a vývoj jednoho neznačkového léčivého přípravku ve formě polyklonálního hyperimunního imunoglobulinu proti SARS-CoV-2, který nabídne potenciál léčby pacientů se závažnými komplikacemi COVID-19.

„Kritická doba si žádá odvážné kroky," říká Julie Kim, prezidentka obchodní divize pro terapie získávané z plazmy (Plasma-Derived Therapies Business Unit), Takeda. „Shodli jsme se společně na tom, že na základě spolupráce a spojení zdrojů v našem odvětví bychom mohli urychlit uvedení potenciální terapie na trh a rovněž dosáhnout zvýšení potenciálních dodávek. Rádi bychom přizvali společnosti a instituce, které se zabývají plazmou, aby naši alianci podpořily nebo se k ní připojily."

„V době nejistoty stojí v čele přední společnosti. Je bez debaty, že onemocnění COVID-19 dopadá na nás všechny," říká Bill Mezzanotte, výkonný viceprezident a vedoucí výzkumu a vývoje CSL Behring. „Cílem této snahy je urychlit dostupnost spolehlivé a udržitelné alternativy, která pečujícím osobám umožní zajistit léčbu pacientů postižených onemocněním COVID-19. Kromě sdílení zdrojů v našem odvětví budeme vždy, kdy to bude možné, rovněž spolupracovat s iniciativami ze strany vlád a akademické sféry jako jedna aliance, včetně důležitých aktivit, k nimž patří i klinická hodnocení. Tímto se v současném hektickém období zvýší efektivita všech zúčastněných stran."

Spolupráce povede k posílení špičkové odbornosti a pracovních aktivit, kterým se dané společnosti věnují již nyní. Odborníci z aliance zahájí vzájemnou spolupráci v oblasti klíčových aspektů, k nimž patří odběry plazmy, vývoj v rámci klinických hodnocení a výroba. K alianci se mohou připojit i další společnosti a instituce.

Vývoj hyperimunní terapie bude vyžadovat darování plazmy od mnoha lidí, kteří se zcela vyléčili z nemoci COVID-19 a jejichž krev obsahuje protilátky schopné bojovat proti novému koronaviru. Po odběru bude plazma od „rekonvalescenta" přepravena do výrobních zařízení, kde bude zpracována dle patentově chráněných postupů zahrnující procesy efektivní inaktivace a odstranění virů a následně purifikována k získání léčivého přípravku. 2

Jednotlivci, kteří mají zájem o darování plazmy, mohou navštívit tyto stránky link  (https://www.donatingplasma.org/donation/find-a-donor-center), kde naleznou nejbližší licencované centrum pro darování plazmy ve svém okolí.

O společnosti Biotest AG

Biotest je dodavatelem plazmatických proteinů a biotechnologických produktů. Hlavní sídlo společnosti se nachází v Německu v Dreieichu (v blízkosti Frankfurtu). Společnost Biotest se v rámci svých aktivit od preklinického a klinického vývoje po distribuci v celosvětovém měřítku specializuje primárně na oblast klinické imunologie, hematologie a intenzivní medicíny. Zabývá se vývojem imunoglobulinů, koagulačních faktorů a albuminu získávaného z lidské krevní plazmy a jejich dodáváním na trh. Biotest vlastní a provozuje 22 center pro darování plazmy v celé Evropě – v Německu, Maďarsku a České republice. Společnost má na celém světě více než 1800 zaměstnanců. Kmenové a prioritní akcie Biotest AG jsou zapsány v Prime standardu na německé burze. Podrobnější informace naleznete na stránkách http://www.biotest.com.

O společnosti Bio Products Laboratory (BPL)

Společnost BPL, která si uvědomuje výhody spočívající v produktech vyráběných z plazmy a ve svém odvětví působí již déle než 60 let, dodává vysoce kvalitní léčivé přípravky získávané z plazmy, určené k naplnění potřeb lékařů, pacientů a zákazníků v globálním měřítku. Tato společnost se sídlem ve Velké Británii a s odběrovými centry plazmy po celém území USA, se zabývá výrobou léčiv pro léčbu imunodeficitů, krvácivých poruch a infekčních chorob a rovněž pro urgentní péči. BPL investuje do nejnovějšího výzkumu a vývoje, do technologických a výrobních metod a průběžně se zdokonaluje s cílem zajistit, aby i nadále zůstávala schopna efektivně poskytovat služby všem zúčastněným stranám. Podrobnější informace naleznete na stránkách http://www.bplgroup.com

O společnosti CSL Behring

CSL Behring je globální společnost v oblasti bioterapeutik, jejíž základní myšlenkou je záchrana životů. Tato přední společnost se zaměřuje na naplňování potřeb pacientů s využitím nejnovějších technologií a zabývá se vývojem a dodáváním inovativních terapií, které slouží k léčbě poruch koagulace, primárních imunodeficitů, hereditárního angioedému, dědičných respiračních onemocnění a neurologických poruch. Produkty společnosti se rovněž využívají v oblasti kardiochirurgie, léčby popálenin a k prevenci hemolytické nemoci novorozenců. CSL Behring provozuje jednu z největších celosvětových sítí pro odběr plazmy, CSL Plasma. Její mateřská společnost, CSL Limited (ASX:CSL;USOTC:CSLLY) se sídlem v Melbourne, v Austrálii http://www.csl.com, zaměstnává více než 26 tisíc pracovníků, vyrábí a dodává život zachraňující terapie lidem ve více než 70 zemích. Podrobnější informace naleznete na stránkách www.cslbehring.com. Inspirující příběhy o příslibu biotechnologií naleznete na stránkách Vita, na adrese www.cslbehring.com/Vita.

O společnosti LFB

LFB je biofarmaceutická skupina, která se zabývá vývojem, výrobou a distribucí přípravků získávaných z plazmy a rekombinantních proteinů pro léčbu pacientů se závažnými a často vzácnými chorobami. Společnost LFB byla založena ve Francii v roce 1994 a patří k předním biofarmaceutickým společnostem v Evropě, které převážně odborným zdravotníkům v nemocnicích dodávají terapeutika získávaná z krve, s posláním poskytovat možnosti léčby pacientům ve třech hlavních oblastech: imunologie, hemostáza a intenzivní péče. LFB v současnosti dodává na trh 15 přípravků ve více než 30 zemích. www.groupe-lfb.com     

O společnosti Octapharma

Tato společnost se sídlem v Lachenu, ve Švýcarsku, představuje jednoho z největších výrobců lidských proteinů na světě a zabývá se vývojem a výrobou proteinů z lidské plazmy a lidských buněčných linií. Octapharma zaměstnává více než 10 tisíc lidí na celém světě a podporuje tak léčbu pacientů ve 118 zemích. Její přípravky spadají do tří terapeutických oblastí: hematologie, imunoterapie a kritická péče. Octapharma má sedm pracovišť pro výzkum a vývoj a šest nejmodernějších výrobních zařízení v Rakousku, Francii, Německu, Mexiku a Švédsku, jejichž společná kapacita dosahuje přibližně 8 mil. litrů plazmy ročně. Octapharma rovněž provozuje více než 140 dárcovských center plazmy po celé Evropě a v USA. Podrobnější informace naleznete na stránkách www.octopharma.com

O společnosti Takeda Pharmaceutical Company Limited

Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE:4502/NYSE:TAK) je globální přední originální biofarmaceutická založená se sídlem v Japonsku, která vychází z výzkumu a vývoje a využívá vědeckých poznatků ke vzniku vysoce inovativních léčiv, které přinášejí pacientům lepší zdraví a budoucnost. Společnost Takeda se v oblasti výzkumu a vývoje věnuje čtyřem terapeutickým oblastem: onkologie, vzácné choroby, neurovědy a gastroenterologie (GI). Rovněž cíleně investuje do výzkumu a vývoje v oblasti terapií získaných z plazmy a vakcín. Společnost se zaměřuje na vývoj vysoce inovativních léčiv, která přispívají ke změně života lidí, jelikož posouvají hranice nových možností léčby a touto hnací silou posilují výzkum a vývoj formou spolupráce i schopnost tvorby robustní pipeline vyznačující se nejrůznějšími modalitami. Zaměstnanci společnosti se s nasazením věnují zlepšování kvality života pacientů a spolupráci s partnery společnosti v oblasti zdravotní péče přibližně v 80 zemích. Podrobnější informace naleznete na stránkách www.takeda.com.  

Tato tisková zpráva a případné materiály distribuované v souvislosti s ní mohou obsahovat výhledová prohlášení, přesvědčení nebo názory ohledně budoucí obchodní činnosti společnosti CSL Behring, její budoucí pozice a operačních výsledků včetně odhadů, předpovědí, cílů a plánů. Součástí výhledových prohlášení mimo jiné často bývají výrazy typu „zaměřuje se", „plánuje", „je přesvědčena", „doufá", „pokračuje", „očekává", „hodlá", „zamýšlí", „zajišťuje", „bude", „možná", „měla by", „udělala by", „mohla by", „předpokládá", „odhaduje", „zpracovává projekt" či podobné, případně jejich zápory. Zde uvedená výhledová prohlášení vycházejí z odhadů a předpokladů CSL Behring pouze k datu tohoto dokumentu. Tato výhledová prohlášení nepředstavují žádnou záruku ze strany společnosti CSL Behring či jejího managementu ohledně budoucího výkonu a zahrnují známá i neznámá rizika, nejistoty a další faktory, mimo jiné včetně: ekonomických okolností globálního obchodu CSL Behring včetně hospodářských podmínek v Japonsku a v USA, konkurenčních tlaků a směrů vývoje, změn platných zákonů a nařízení, úspěchu či neúspěchu programů vývoje přípravků, rozhodnutí kontrolních úřadů a jejich načasování, fluktuací úrokových sazeb a měnových kurzů, nároků nebo obav ohledně bezpečnosti či účinnosti přípravků dodávaných na trh nebo přípravků ve vývoji, načasování a dopadu úsilí o integraci se získanými společnostmi po sloučení a schopnosti zbavit se aktiv, která nejsou ústředním bodem operací CSL Behring, včetně načasování jejich odprodejů, přičemž to vše může vést k podstatné změně skutečných výsledků, výkonu, dosažených úspěchů či finanční pozice CSL Behring oproti případným budoucím výsledkům, výkonu, dosaženým úspěchům nebo finanční pozici tak, jak jsou vyjádřeny ve výhledovém prohlášení nebo jak z něj lze vyvozovat. Podrobnější informace o výše uvedených a jiných faktorech, které mohou mít vliv na výsledky, výkon, dosažené úspěchy nebo finanční pozici CSL Behring, naleznete pod „bodem 3. Hlavní informace – D. Faktory rizika" („Item 3. Key Information – D. Risk Factors") v poslední výroční zprávě CSL Behring na formuláři 20-F a v dalších zprávách CSL Behring předložených americké Komisi pro kontrolu cenných papírů (U.S. Securities and Exchange Commission), dostupných na stránkách CSL Behring na adrese: https://www.CSLBehring.com/investors/reports/sec-filings/ nebo na stránkách www.sec.gov. Budoucí výsledky, výkon, dosažené úspěchy nebo finanční pozice CSL Behring se mohou podstatně lišit od těch, které jsou vyjádřené ve výhledových prohlášeních nebo je lze z nich vyvozovat. Je třeba, aby se příjemci této tiskové zprávy na výhledová prohlášení nespoléhali v nepřiměřené míře. CSL Behring nemá žádnou povinnost aktualizovat žádné z výhledových prohlášení, která jsou uvedena v této tiskové zprávě, ani žádná jiná výhledová prohlášení, která případně učiní, vyjma případů, kdy to požaduje zákon nebo některé z burzovních pravidel.

Kontaktní údaje pro média: FTI Consulting

Robert Stanislaro

Robert.Stanislaro@fticonsulting.com

+1-646-421-9067

CSL Behring

Natalie deVane

Natalie.deVane@cslbehring.com

+1-610-999-8756

Greg Healy

Greg.Healy@CSLBehring.com

+1-610-906-4564

Média Asie / PAC

Jemimah Brennan

Jemimah.Brennan@csl.com.au

+61 412 635 483

CSL Behring

Katie Joyce

Katie.Joyce@CSL Behring.com

+1-617-678-9730

Deborah Hibbett

Deborah.Hibbett@CSL Behring.com

+41 79 961 8464

Japonská média

Kazumi Kobayashi

kazumi.kobayashi@CSL Behring.com

+81 (0) 3-3278-2095